Taisyklės 

 

1. Bendrieji nuostatai.

1.1. Tapu.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą įsigyti prekių Tapu.lt parduotuvėje internete adresu www.tapu.lt. Telefonas ir el. paštas informacijai 8 673 71703, info@tapu.lt.

1.2. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Sąlygas. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje, įskaitant ir užsakymo vykdymą, taikomos Sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Vienareikšmiškai laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Sąlygomis ir joms pritaria, jeigu jis užsisako prekių Tapu.lt.

1.4. Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su Parduotuvės Sąlygomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5. Pirkti Tapu.lt turi teisę šie asmenys: veiksnūs fiziniai asmenys (t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka); nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Prekės(-ių) užsakymo tvarka.

2.1. Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes (prie patinkančios prekės spaudžia Į KREPŠELĮ). Pirkėjas gali rinktis ir daugiau prekių į tą patį krepšelį. Baigus rinktis suformuojamas galutinis prekių krepšelis (norint peržiūrėti reikia spausti KREPŠELIS), kurį galima peržiūrėti ir keisti.

2.2. Reikėtų atkreipti dėmesį į automatiškai nurodomą išsirinktų pirkinių siuntimo kainą. Tapu.lt prekes siunčia už fiksuotą 2€ mokestį, tačiau išsirinkus prekių už 35€ ir daugiau, prekės siunčiamos nemokamai.

3. Prekių grąžinimas.

3.1. Prekių gražinimas vyksta pagal Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles (Valstybės žinios, 2001-07-07, Nr. 58-2105 – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450).

3.2. Pirkėjas gali grąžinti Tapu.lt nekokybiškas, netinkančias arba nepatinkančias prekes. Tam Pirkėjas per 14 kalendorinių dienų nuo prekės(-ių) gavimo dienos turi susisiekti su Tapu.lt administracija ir informuoti apie grąžinimą. Tapu.lt įsipareigoja nekokybišką prekę pakeisti kokybiška, nesant tokiai galimybei grąžinti pinigus (prekių sumą ir pristatymo išlaidas).

3.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų, kitaip Pardavėjas nepriims grąžinamų prekių:

- grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

- prekė negali būti Pirkėjo sugadinta (pažeistos etiketės, išteptos, dėvimos, avimos ir kt.)

- grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

(Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu.)

3.4. Remiantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, negali būti grąžinami šios Tapu.lt prekės: kūdikių (vaikų iki 1 m.) drabužėliai, kojinės, žaislai, patalynės reikmenys, baldai.

3.5. Grąžinimo išlaidas sumoka Pirkėjas.

Jeigu buvo laikytąsi visų aukščiau nurodytu sąlygų, pakeisime prekę į tinkamą arba grąžinsime pinigus.

 

4. Duomenų apsauga.

4.1. Tapu.lt garantuoja, kad Pirkėjo Užsakymo formoje pateikti visi prekės pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, bus naudojami išskirtinai tik Tapu.lt ir tik tiek, kiek tai susiję su prekių užsakymu, pirkimu, pristatymu.